Baten Kaitos II / Origins: Deutsche Übersetzung von Helsionium & Sephie

Datei E000201E – Kampf-Event: Heughes‘ Machina Arma – nach Kampf

Zurück zur Dateiübersicht

Dialog-IDEnglischDeutsch
939871FBHeughesHeughes
A3E9B6C3🗣Agh!▽🗣Aah!▽
3CE62209🗣Ugh… Gwaaah!▽🗣Ngh… Aaaah!▽

Zurück zur Dateiübersicht